Bầu giảm thép đúc đồng tâm 2-1/2" x 1" SCH 40/STD tiêu chuẩn ANSI/ ASME B16.9​

Origin: Vietnam

Liên hệ để biết giá
Ask a question
10 ngày
A234 S40 2.1/2 1 RC 893
1 sản phẩm
  • Pinterest


THÔNG TIN THAM KHẢO:
Nom.
SCH

D

S

D1

s1

H
theor.
diam weight
inch. mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch kg/Ea. lbs/ea
2.1/2" x 1" Std 40 73 2,875" 5,2 ,203" 33,4 1,315" 3,4 ,133" 88,9 3.1/2" ,770 1,70